ZASADY I OPŁATY

ZASADY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Trwa REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Planowane oddziały w roku szkolnym 2019/2020:
– klasa społeczno-geograficzna
• przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia, j. angielski 6 godzin j. angielskiego w tygodniu,
• biologia, chemia, plastyka są nauczane dwujęzycznie w języku angielskim i polskim;
• drugi język: hiszpański
• przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: • język polski, • język angielski, • geografia, • religia
Przygotowaliśmy klasę o profilu społeczno-geograficznym w oparciu o 8 kompetencji kluczowych, które według raportów dotyczących przyszłości rynku pracy są coraz bardziej cenione przez pracodawców.

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:
• rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły, wychowawcy klasy 1 z kandydatem i jego rodzicami;
• świadectwa ukończenia klasy 8 (co najmniej średnia 4,0)
• ocen na świadectwie ukończenia klasy 8 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, geografia, religia (co najmniej 4)
• oceny co najmniej dobrej z zachowania na świadectwie ukończenia klasy 8
• wyniki z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 789 340 135 od poniedziałku do piątku w godz: 8.00 – 16.00.

opłaty

WPISOWE

 

 

CZESNE

800 ZŁ -PODSTAWOWE
640 ZŁ – 20% ZNIŻKI Z KDR

DLA UCZNIÓW WYSPY NIE MA WPISOWEGO

730 ZŁ –PODSTAWOWE
NIE MA ZNIŻEK NA CZESNE

Opłaty można uiszczać przelewem na nr konta: 78 1090 1362 0000 0001 3335 5348.